Oktobertema: TOOLS FOR IMPACT, BUSINESS AND CHANGE

1 oktober, 2016 - 00:00 - 31 oktober, 2016 - 00:00

Hur ska man på bästa sätt ta en grupp framåt? Sådana funderingar har den moderna människan länge grubblat över. Förmodligen för att det alltid varit en betydande aspekt för framgång. Oavsett behöver en grupp människor som förhåller sig till en gemensam agenda koordination och något slags ledarskap. Men hur det här ter sig för den specifika organisationen kan se väldigt olika ut. Fascinerande är hur det idag, med alla vår högteknologiska verktyg, inte har tappat i aktualitet, snarare tvärt om. Digitala verktyg i form av laptops, mobiltelefoner, appar etc. blir alla mer eller mindre meningslöst om vi inte lyckas med att få det att fungera i ett sammanhang.

Samma utveckling har samtidigt börjat rubba den konventionella synen på hur en organisation bör se ut på insidan. Ett tydligt hieratisk top down styre har numera fått lämna allt större utrymme till mer platta organisationsstrukturer som karakteriseras av dynamik och inkluderande kultur. Fantastiskt och effektivt bevisat på många sätt. Men när tidigare ledarmetoder och traditionella organisationsstrukturer blir förlegade och byts ut mot dessa mer dynamiska så hamnar individen i större fokus. På så sätt har den interna kommunikationen kommit att bli allt mer central sett till hela organisationens verksamhet. Det på grund av att en platt dynamisk organisation med individen i större fokus är beroende av en välmående organisationskultur.

”Those who build great companies understand that the ultimate throttle on growth for any great company is not markets, or technology, or competition, or products. It is one thing above all others: the ability to get and keep enough of the right people” – Jim Collins, Good to Great.

Hur ska man då på ett konkret sätt applicera de här abstrakta resonemangen till sin egen verksamhet? Det är det vi kommer att titta närmare på under oktober månad. Charlotta Rydholms artikel om modeller inom arbetet tycker vi är väldigt passande att börja med. För visst kan vi prata om tendenser och vilken riktning företeelser som ledarskap och kommunikation verkar gå i. Men i slutändan kommer det alltid att handla om vad som passar bäst för den specifika organisationen och klientelet inom den. Historien har betraktat en bra ledare som någon med infödda kontext oberoende egenskaper. Men idag pekar forskning mot att den ideala ledaren bara kan utvecklas till just det i symbios med omgivningen. På så vis blir frågan om vem som är en bra ledare och på vilket sätt en organisation ska ledas betydligt mer komplext och någonting som måste anpassas till en kultur.

Det här händer denna månad:
- Världens Bästa Morgon med Ottoboni - Pushing ideas into practice"
- Världens Bästa Morgon med Require
- Salong #2

Månadsteman 2016