Vill du bli volontär för Kodcentrum?

29 februari, 2016 - 17:00 - 18:00

Volontärerna är Kodcentrums förebilder. Det är volontärerna som finns där för deltagarna i kodstugorna, som kan förklara, ge sammanhang och introducera programmering genom ett pedagogiskt material framtaget av Kodcentrum.
De flesta av våra volontärer är yrkesverksamma programmerare, men många är också studenter eller seniorer.

Vad krävs för att bli volontär?
>> Att du har kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk
>> Att du är beredd att lägga cirka 1h/vecka vid minst 2-3 tillfällen varje månad under en termin
>> Att du gillar din sysselsättning kopplat till programmering
>> Att du har pedagogisk erfarenhet eller ambition
>> Att du ställer du dig bakom vår värdegrund om alla barns lika värde och rätt till utbildning

Läs mer om Kodcentrum och att bli volontär här!