Näringslivsuppropet!

26 april, 2016 - 07:30 - 10:00

Vi går från ord till handling och ses igen! Den 26 april är det dags för ytterligare ett Näringslivsupprop! Välkommen till vårt fjärde morgonmöte i Malmö, där vi tillsammans fortsätter att diskutera vad näringslivet kan göra för att underlätta integration och inkludering i vårt samhälle. Vi bjuder åter igen in myndigheter, företag, nyanlända och de som varit här lite längre för att svara på frågor, förmedla praktikplatser, jobb och hjälpas åt att ta till vara på den kompetens och erfarenheter vi alla har!

Vad: Näringslivsuppropet Malmö
När: 26 april, klockan 07.30-9.00 med möjlighet att stanna kvar till 10.00 och mingla, matcha och möta nya bekantskaper!
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö

Agenda:
07.30-08.00: Kaffe och mingel
08.00-08.20: Samtal med myndigheter och nyanlända
08.20-09.00: Matchning. Vad behöver du? Vad erbjuder du?
09.00-10.00: Fortsatt matchning och mingel för de som vill.

Samtalsledare:
Navid Modiri

Anmäl dig här!

Bakgrund:
Vi står mitt uppe i vår tids mest allvarliga humanitära kris. 60 miljoner människor befinner sig på flykt världen över. På en mängd olika asylboenden i regionen väntar idag många på besked om uppehållstillstånd och samtidigt anländer dagligen fler personer till Malmö. Väntetiden innan besked om uppehållstillstånd är idag lång och viljan och kompetensen att börja arbeta är för många stor. Juridiska hinder för att arbeta även i väntan på uppehållstillstånd finns egentligen inte, utan vad som saknas är platserna och mötena där sådana arbetskontakter kan knytas. När man väl har fått uppehållstillstånd så tar det i genomsnitt sju till åtta år innan man kommer ut på arbetsmarknaden. Vad kan vi i näringslivet göra idag? - Så att vi gör skillnad på riktigt och ser möjligheter i stället för utmaningar.

Arrangemanget är politiskt obundet och religiöst obundet och startades av en grupp individer inom näringslivet i Malmö som vill bidra till integrationen i regionen och i Sverige i stort.