Konsten att kommunicera- en introduktion!

20 oktober, 2016 - 10:08

Vad skulle effekten bli av en förbättrad kommunikation mellan medarbetarna på alla nivåer i din organisation?
Bättre och effektivare samarbeten? Nöjdare medarbetare? Större lönsamhet? Alla tre? Vad väntar du på?

Kommunikation kan vara något av det svåraste vi har att hantera i vårt arbetsliv. Det är en konstform där två eller fler individers kommunikationsstilar, erfarenheter och kompetenser ska smältas samman till en gemensam bild om vad, vem, hur, varför och när något ska göras. Utmaningen ligger i att anpassa sin kommunikation och att kommunicera på ett sätt som engagerar, motiverar och inspirerar just den eller de du kommunicerar med.

Det finns dock några knep som kan hjälpa dig i att anpassa din kommunikation, öka förståelsen och förbättra samarbeten. I mer än 30 år har DiSC® hjälpt människor att förbättra sina prestationer, sätta värde på olikheter och lösa konflikter mer ändamålsenligt. DiSC bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör och att på ett medvetet och motiverat sätt ta stegen i riktning mot önskvärd förändring, till nytta för individen, arbetsgruppen och organisationen.

Vi jobbar med dessa frågor dagligen och vill bjuda dig på en introduktion till det verktyg vi använder – Everything DiSC Workplace. Vi lovar dig en rolig och givande förmiddag, oavsett om du är nybörjarnyfiken eller tidigare har arbetat med andra DiSC-rapporter. Vi presenterar även andra verktyg för medarbetar-, ledar- och teamutveckling som finns tillgängliga inom Wiley-familjen.

Vi bjuder på en lättare frukost från 8.00 och drar igång med vår workshop kl 8.30. Varmt välkommen!
Anmälan här!

Vänliga hälsningar
Carina och Per- Erik
Interactive Profiles AB