Frukostseminarium om Lean i arbetslivet tillsammans med Malmö Högskola

19 oktober, 2016 - 08:00 - 10:00

Info om föreläsningen:
I omställning till nytt sätt att arbeta är det inte endast viktigt att se över den fysiska lokalen och IT. En hörnsten är att skapa ett gränsöverskridande arbetssätt som underlättar för organisationen att arbeta i projekt, lära nytt och utvecklas. I det sammanhanget kan Lean som arbetssätt ge viktiga lärdomar och inspirera när vi reflekterar över framtida arbetssätt. Per Sederblad kommer inledningsvis ge en bakgrund till vad Lean är samt berätta hur lean i olika vågor har utvecklats. Han kommer del med sig av sina tankar kring hård och mjuk Lean och därefter fokuserar föreläsningen på vad Lean kan innebära för en alltmer gränslös och flexibel arbetsliv.

Talare: Per Sederblad
Datum: 19/10
Kl: 8-10

Info om Per:
Vår frukostföreläsare är Per Sederblad. Per är universitetslektor vid Malmö högskola och har bland annat forskat om Japanska produktionskoncept och Lean Production, med fokus på teamwork och tillit mellan ledning och anställda. Han har varit projektledare för ett forskningsprojekt finansierat av VINNOVA om Scanias omställningsstrategier. Per har tidigare forskat om arbetsorganisation och chefskap/ledarskap inom servicesektorn. Per har även varit redaktör för boken Lean i arbetslivet.

Länk till anmälan, här!

www.officeinsights.se