Fika with a topic

7 november, 2016 - 14:00 - 15:30

Ledarskap i en en ständigt föränderlig digital värld

Många är ledare idag i olika situationer.
Hur kan du leda projekt och grupper i den digitala världen?
Behöver man använda verktyg till detta? Hur kan man motivera? En digital värld är ytterst mätbar - hur kan man mäta prestationer och motivera?

Det finns många företag/byråer idag i Malmö - med många spännande individer. Hur kan medarbetarna här bli ledda och motiverade? Hur vill vi bli ledda? Hur tillgodoses behov av utveckling och vidareutbildning? Finns det coaching-verktyg för detta ändamål online?

Välkomna till Fika with a topic - en idé kommen ur Media Evolutions Competence Evolution. Ett avslappnat forum för diskussion av ett specifik ämne tillsammans med människor från Media Evolutions community.

Tillsammans diskuterar vi vid denna träff ämnet "Ledarskap i en en ständigt föränderlig digital värld", ger eventuellt konkreta tips till varandra om hur man t ex skapar motiverande arbetsmiljö. Oavsett om det är internt i en organisation eller i ett externt projekt.

Maria Eckerwall, vd på TopVisible är initiativtagare och mötesledare i denna premiäromgång av Fika with a topic. En artikel kopplat till ämnet skickas ut av Maria innan mötet.

Vad: Fika with a topic
När: Måndag 7 nov kl 14-15:30
Var: Media Evolution City, på restaurang M.E.C.K
Vem: Den som känner sig träffad och vill vara med
Anmälan: Här!

Begränsat antal platser. Mötet riktar sig till medlemmar i Media Evolution.