Förändring genom nyskapande mötesplatser

Hur skapar vi utveckling i gränssnittet mellan olika perspektiv och branscher?

Region Blekinge, NetPort Science Park och Media Evolution hälsar dig välkommen till en eftermiddag med syfte att tillsammans lära mer om och utforska hur vi kan utveckla kulturella och kreativa näringar i Blekinge. Under eftermiddagen får vi inspiration från två olika perspektiv och därefter arbetar vi tillsammans i en rolig och medskapande workshop.

Media Evolution delar med sig av hur vi kan skapa effektiva, smarta och levande mötesplatser. Dessa mötesplatser bygger förutsättningar för utveckling, med community-tanken och kunskapsdelning som ledord.

Pernilla Lavesson, Community Manager och Helen Berg, projektledare på Media Evolution delar lärdomar och metoder för att bygga ett levande community.

.tobegin pratar om utmaningar och möjligheter och hur vi kan jobba för förändring med hjälp av olika modeller och metoder. Vi går igenom tankar om hur du kan tänka för att våga satsa och tänka nytt.

Charlotta Rydholm, grundare av .tobegin, är processledare för dagen. Hon arbetar med förändring, föreläser och handleder på bl a Berghs School of Communication och Media Evolution. Charlotta besitter en förmåga att engagera, inspirera och att få människor som kommer i hennes väg att tänka nytt, utmana gränser och våga förändra.

För dig som: jobbar inom/arbetar med utveckling av kulturella och kreativa näringar
Du får: ny kunskap, intressanta diskussioner, nya kontakter och bredare nätverk
Du ger: din tid, ditt engagemang och din kunskap in i samtalen

Vad: Seminarium, workshop och mingel
När: Onsdag 30 november, kl 15-18
Var: NetPort Science Park, Karlshamn
Anmälan: Här!
Kontaktperson: Malena Sandgren, malena [dot] sandgren [at] regionblekinge [dot] se

Varmt välkommen hälsar Region Blekinge, NetPort Science Park och Media Evolution