Sharing Club med Business Sweden

23 mars, 2017 - 12:00 - 13:00

Vårt koncept Sharing Club är en arena för våra medlemmar att dela med sig av kunskap under en torsdagslunch.

Business Sweden har nyligen genomfört en studie i Kina som är inriktad på små- och medelstora bolag. Under denna Sharing Club ska de dela med sig av deras lärdomar. Baserat på konkreta exempel från bolag som lyckats väl på marknaden, informerar de om framgångsfaktorer för marknadsetablering. Nyckelfaktorer som framhävs är vikten av innovation, anpassning av produkterbjudande, lokal närvaro, valet av partner och uthållighet.

Köp med dig din lunch och kom och lyssna och diskutera ihop med andra, vi ses i Arenan på Media Evolution City den 23 mars!

Anmälan sker här!

Välkomna!