Outside Comfort Zone

16 september, 2017 - 09:00 - 16:00

Vilket tankesätt behöver du för att tro på din vision? Programmera ditt tankesätt för att uppnå energi som driver dig mot din vision. Framgång och lycka är endast hållbar om du fortsätter att utvecklas. Framsteg sker bara utanför din bekvämlighetszon.

Världsomspännande professionella coachar som lever som de lär kommer till Malmö för att ge föreläsningar och aktiviteter som väcker den bästa versionen av dig och vägleder dig för att uppnå Dina mål. Medverka på evenemanget och vara en del av ett nätverk med människor som är intresserade av att gå utöver ett genomsnittligt Svensson-liv.

Talarna:
NLP mästaren Ricardo Koanuka, coachen som hjälper människor förverkliga sina mål. Utbildad av Tony Robbins och certifierad av NLP grundarna John Grinder and Richard Bandler ger han föreläsningen:
Obekvämt syfte - Hur man skapar ett liv som du väljer och får betalt för det!

Storsäljaren, entreprenören, flerfaldig svensk mästare i boxning och beviset på att vi kan träna vår viljestyrka presenterar Tuppen, Daniel Donlind föreläsningen: Bygg upp din viljestyrka!

NLP coach från Cypern: Lambros Ioannou kommer genom föreläsningen: 3 hemligheter för att förändra ditt liv, att ge 3 verktyg för att hantera tankar, släppa begränsningar från det förflutna och hitta balans och energi.

VD- och organisationsutvecklaren Per-Erik Persson ger föreläsningen: Det är tanken som räknas, men vilken?

Leslie Alfredsson, Svensk-mexikansk socialentreprenör, mentor, motiverande talare, grundare, VD för MyEsteeme och har nominerats som "Årets kvinnliga uppfinnare 2016" kommer ge föreläsningen: Omfamna osäkerhet och omvandla den till stora möjligheter.

ENGLISH
What mindset do you need, to believe in your vision? Program your state of mind to achieve energy that push you towards your vision. Fulfillment is only sustainable if you continue to progress. Progress only happen outside your comfort zone.

Worldwide professional coaches who walk their talks, is coming to Malmö to give lectures and activities which will awake the best version of you and guide you to achieve your goals.

Join the event and be a part of a community with people who are interested in going beyond an average Svensson life.

Speakers:
The NLP Master coach Ricardo Koanuka, helps people realize their goals. Trained by Tony Robbins, certified by NLP founder John Grinder and Richard Bandler. He will give the lecture: Uncomfortable Purpose - How to create a life that you choose and get paid for it

The top seller, entrepreneur, multiplied Swedish champion in boxing and the proof that we can train our willpower: The rooster; Daniel Donlind with the lecture: Willpower-Booster with the Rooster

NLP coach from Cyprus: Lambros Ioannou will reveal 3 tools of managing thoughts, release blocks from the past and find balance and energy, through the lecture: 3 secrets to transform your life

The CEO and Organization Developer Per-Erik Persson gives the lecture: It's the thought that counts, but which one?

Leslie Alfredsson, Swedish-Mexican social entrepreneur, mentor, motivational speaker, founder, CEO of MyEsteeme and nominated as "The Year's Female Inventor 2016" gives the lecture: Embrace uncertainty and transform it into great opportunities

Info:
Tid: Lördagen den 16 september, 2017 kl: 09:00 - 16:00
Plats: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö
Anmälan och mer info: http://outsidecomfortzone.se/
Facebook event

Biljettpriser för Media Evolution medlemmar:
Din biljett: 312 SEK (värde 811 SEK)
Din + 1 Vän: 500 SEK (värde 1622 SEK)
Din + 2 Vänner: 563 SEK (värde 2433 SEK)

Biljettlänk här!
Tryck "Tickets" --> "Enter Promotional Code" sedan skriv in: network