Malmö stad

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet. Tillväxt genererar nya arbetstillfällen och genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna.

Vi är riktigt bra på:
- Företagsetablering
- Mötesplats & dialog
- Entreprenörskap & Innovation.

55.598028313.007326