Chimney/Scandvision

Chimney/Scandvision jobbar kreativt och strategiskt med rörlig bild och sociala medier för att bygga starka varumärken. Chimney skapar kreativa lösningar för att, oavsett form, kommunicera effektivt i digitala medier. Med mer än 280 anställda, 7 kontor och en produktionskapacitet på 6000 produktioner per år. är Chimney ett ledande bolag gällande reklam-, informations- och företagsfilm.

Vi är riktigt bra på:
Producera rörlig bild för olika kanaler, t ex TV, webb, mobil, mobila plattformar, digital signage. Vi utvecklar koncept för rörlig bild, interaktiva kampanjer på webben, i sociala medier.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Nätverk av bra copy för olika kanaler och målgrupper, journalister för reportage, och PR.

55.58841712.9409504