Växtvärk - ett utvecklingsprogram för dig som vill få ditt företag att växa.

8 november, 2011 - 10:58

Etablerad företagare, verksam inom media-fältet och kvinna?
Nyfiken på affärsutveckling, transmedia och att mötas över sundet?
Redo att ta nästa steg för att få ditt företag att växa?

Växtvärk består av sex heldagar under fem månader. Varje träff innehåller kunskapstillskott, praktiska övningar och egen reflektion. Som deltagare får du en affärsutvecklingskurs, inbjudningar till transmedia-events och ett utökat nätverk i Öresundsregionen.

Kursen riktar sig till:
Tolv egenföretagare från Skåne och Köpenhamnsregionen väljs ut efter ansökan till programmet. Deltagaren ska ha ett eget företag som sin huvudsakliga försörjning, vara etablerad inom media-fältet och ha ett uttalat intresse att utvecklas och göra affärer inom transmedia-fältet. Deltagaren ska ha en tydlig ambition med sin tillväxt och ha klara mål med sitt engagemang på kursen.

Event inom transmedia:
Parallellt med kursen kommer du att bjudas in till en rad inspirations-träffar och events om affärsutveckling och transmedia, samt spelkonferensen Nordic Game.

Kursledare:
Processledare och utbildare är samhällsentreprenören Angeli Sjöström, ProcessRum. Angeli har de senaste åren lett fem utvecklingsprogram för att främja företagande. Hon är specialiserad på försäljning, tillväxt och nätverkande. Läs mer på: processrum.se

Om projektet:
Växtvärk drivs av Nordic Game Resources som ett delprojekt inom Malmö Nya Medier, en satsning finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Praktisk information:
- Kursen är kostnadsfri och genomförs i Malmö, lokal meddelas senare.
- Utbildningen sker på svenska.
- Anmälan och mer information hittar du på: http://www.stranger.no/vaxtvark.pdf
- Sista anmälningsdag är 15 december.
- Frågor eller funderingar? Kontakta Cecilie Stranger-Thorsen: cecilie [at] stranger [dot] no / +46 702 155 968.