Nätverksträff: Interaktion med förpackningar - engagera konsumenten

21 december, 2011 - 13:09

Packbridge och Media Evolution i samarbete med Region Skåne bjuder in till ett gemensamt möte där fokus ligger på att få förpackningen att kommunicera och interagera med konsumenterna.

Packbridge har medlemmar som gör förpackningar - Media Evolution har medlemmar som gör smarta kommunikationslösningar. Varför inte sammanföra dessa parter tänkte vi, matchmaking är ju något vi gillar. Sagt och gjort - nu har vi satt ihop ett möte som du är välkommen till.

Bakgrund till nätverksmötet
Ett brännande aktuellt ämne idag är interaktivitet och informationsöverföring mellan förpackningar och mobiltelefoner. Spelifiering och Augmented Reality är exempel på företeelser som även kan användas i förpackningssammanhang. Det finns massor med nya, spännande möjligheter och inom Media Evolution finns företag som har lösningarna.

Med detta som bakgrund vill Packbridge och Media Evolution bjuda in till en nätverksträff där medlemmarna i de båda nätverken träffas för att utbyta idéer och så småningom också göra affärer med varandra.

Packbridges medlemmar har uttryckt intresse att just veta mer om spelifiering, augmented reality, QR-koder och digital kommunikation.

Många av våra medlemsföretag kan svara på frågorna och ge lösningarna. Förhoppningen är att mötet leder fram till konkreta case, där förpackning och teknik möts på ett spännande och säljande sätt. Det är välkommet att ta med sig referensmaterial och visa upp sina färdigheter.

Upplägg:
- Introduktion till mötet
- Förpackningsföretagen presenterar sina oneliners och intresseförfrågningar
- Teknik i dag och teknik imorgon - talare på scen
- Inspiration från mediebranschen - talare på scen
- Media Evolutions medlemsföretag presenterar sina oneliners och kompetens
- Networking - Media Evolutions medlemsföretag möter Packbridge medlemsföretag

Programmet innehåller bl.a. följande:
Gamification eller Spelifiering
Martin Thörnkvist från Media Evolution kommer att prata om möjligheterna med att påverka beteenden och att sprida information med hjälp av speldesign teknik.

AR/Augmented Reality
Hur kan man dra praktisk nytta av AR när det gäller förpackningar och varumärken? Michaela Schmied från Augmented Event kommer hit för att reda ut begreppen kring hur vi kan förstärka verkligheten på ett positivt sätt.

QR/Quick Responsekoder
QR-koder är kanske inte nytt men det finns ändå en rad frågor om hur man bäst använder sig av denna teknik. Richard Windh från Scantags är här för att ge råd och inspiration om hur vi kan dra nytta av QR koder i praktiken.

Tryckt elektronik
Vad innebär egentligen möjligheten att koppla upp förpackningar till internet och vad det leder det till för framtida applikationer? Göran Gustavsson från Acreo i Norrköping kommer för att diskutera detta med oss.

The Business Case
Hur kan vi nu skapa konkreta affärer med hjälp av AR, appar och QR koder. Dennis Rosinder från Magisty hjälper oss att sätta in tekniken i praktiken.

+ Troed Sångberg från Sony Ericsson om "The future of mobile/innovation/communication"
+ Olle Hydbom AutoIdExpert berättar om RFID.

Det här är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakt med ett spännande teknikområde som väntas få allt större betydelse för förpackningsindustrin och dess kunder. Det är redan ett 60-tal personer från Packbridge anmälda!

När: 26 januari
Tid: 09:00 - 13:00 inkl lunch (registrering och frukost 08:00-09:00)
Var: Chockladfabriken, Bergsgatan 33, Malmö
Anmälan: görs till anmalan [at] mediaevolution [dot] se senast 24 januari
Kostnadsfritt, men förhinder ska meddelas 24 innan möte

Packbridge
Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster, ett växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor.
Läs mer om Packbridge och deras medlemsföretag här

Fotocred: Qualcomm