Worksshop om verksamhetsutveckling - Riv stuprören!

16 december, 2011 - 00:11

Helsingborgs stads kompetenscentrum som arbetar med personer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden samlade fyra av sina sju insatsområden till en worksshop den 6:e december 2011 om verksamhetsutveckling.

Hur kan samverkan mellan medarbetarna ske på ett mer kontinuerligt sätt med hjälp av nya media, särskilt de sociala? Kan verksamheten utvecklas på liknande sätt?

Deltagarna grupperade sig efter område och diskuterade sin verksamhetsvision och därefter producerade man den i en serie bilder eller en film som visades för alla deltagare. På så sätt fick man prova på digitalproduktion, få och ge feedback till varandra samt reflektera på synergier. Verksamhetschef Fredrik Rösténius var med under presentationerna och välkomnade initiativet.

Man var rörande överens om att fortsätta utbyta erfarenheter på en social webbplats för att få till ett kontinuerligt lärande emellan områdena och därmed börja riva stuprören. Konkret kom man fram till att ha en ny lokal workshop i vinter för att producera innehåll/filmer till en kommande social webb för arbetssökande.

Uppföljningen sker via projektgruppen, Lennart Helmbold och av Utvecklingsnämnden i Helsingborg.
Kontaktperson: Roger Welin på Kompetenscentrum Helsingborgs stad: roger [dot] welin [at] helsingborg [dot] se.
Kontaktperson: Lennart Helmbold, Media Evolution, lennart [at] mediaevolution [dot] se