Arabic Game Jam - förlängd ansökningstid

9 januari, 2012 - 16:23

Är du en passionerad spelare & har kunskaper om arabisk kultur? Drömmer du om att ta steget in i spelbranschen?

Den 27-29 januari har du chansen att delta i ett 48 h Arabic Game Jam och utveckla spelkoncept direkt mot arabisktalande communities.

Läs mer om arrangemanget här.
Här sker även ansökan, som ska vara inne senast 15:e januari.

Jammet är en del av det globala arrangemanget Global Game Jam och arrangeras av Media Evolution, MEDEA Collaborative Media Initiative i samarbete med Rosengårds stadsdelsförvaltning och Näringslivskontoret Malmö stad. Arrangemanget har som syfte att undersöka möjligheterna att med Malmö som bas utveckla datorspel riktade mot den arabisktalande marknaden, inom och utom Sverige.

Tanken är att just DU med kunskap om det arabiska språket, historia, populärkultur etc under 48 intensiva timmar arbetar med att utveckla nya spelkoncept, med stöd av professionella spelutvecklare.