Initiativet “Mervetande” fokuserar på lärande

29 februari, 2012 - 02:01

Bättre bemötande och diagnostik med Mervetande
Mer än 50% av klagomålen på sjukvården handlar om dåligt bemötande. Att förbättra bemötandet av vårdtagare är därför en högst angelägen fråga.

Lansering av ny social webbplats för bemötandefrågor
Nu lanserar Neurologiska kliniken vid SUS och Landstinget Blekinge en social webbplats för bemötandefrågor inom hälso- och sjukvården. Initiativtagaren Framtidens lärande bjuder in hela hälso- och sjukvården i Blekinge och Skåne till bemotande.mervetande.se. Där kan medlemmarna utbyta erfarenheter och ta del av berättelser om bemötandesituationer i filmer och bildspel.

”Njuren - Att lyssna på det tysta organet” var rubriken på Labmedicin Skånes utbildningsdagar i januari som samlade mer än 200 deltagare från hälso- och sjukvården. För att fortsätta erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapsdelning kring njurdiagnostik lanserar man nu den sociala webbplatsen labmedicin.mervetande.se. Senare i vår kommer Labmedicin Skåne att öppna ytterligare ett gruppforum på samma webbplats, men för de medarbetare inom sjukvården som arbetar med patientnära analys.

Lärande med stöd av sociala medier
Initiativet “Mervetande” fokuserar på lärande med stöd av sociala media, som bygger på deltagarnas aktiva medverkan. På webbplatserna kan man skapa och kommentera innehåll, skriva bloggar, driva diskussionsgrupper, annonsera events och bjuda in nya medlemmar. Genom att använda sociala medier främjas det kontinuerliga lärandet inom hälso- och sjukvården.

Bakom satsningen ”Mervetande” står Framtidens lärande, ett samverkansprojekt mellan
Näringsliv Skåne, Labmedicin Skåne, Neurologiska kliniken vid SUS, Landstinget Blekinge, Helsingborgs stad och Malmö högskola. Media Evolution driver projektet på uppdrag. Projektet utvecklar nya former för lärande i syfte att öka kompetens hos personal och tillgänglighet till ny IT- infrastruktur i Skåne och Blekinge.