Projektansökan godkänd!

13 februari, 2012 - 01:00

Vår projektansökan Competence Boost Project som officiellt är namngett ”ME Kompetensutveckling för tillväxt och effektivisering” till ESF (Europeiska socialfonden) beviljades.

Den omfattar 49 företag och organisationer i Skåne och Blekinge med sammanlagt 1 100 anställda.

Finansieringen gäller för ta fram och genomföra ett kompetensutvecklingsprogram där fokus ligger på att stärka individen med koppling till organisationens utveckling. Nyckelorden för programmet är affärsutveckling, tillväxtskapande och effektivisering.

Projektet startade den 1 februari 2012 med en kartläggning av de ingående företagens och organisationernas behov av kompetensutveckling och stöd. Under hösten 2012 och 2013 genomförs sedan de anpassade kompetensinsatserna och stödåtgärderna. En hel del insatser sker via nätet.