Prototyp på marknaden kan avgöra din affär

21 februari, 2012 - 16:10

Ta de första stegen mot ett fungerande affärskoncept. Har du en affärsidé och behöver hjälp med resurser att ta fram en prototyp och testa din idé på marknaden?

Om ja, kanske vi kan hjälpa dig via BTH Innovationa och wi.se-processen. Denna process erbjuder stöd för att genomföra Proof of Concept (PoC)-projekt under 3-6 månader som vanligtvis engagerar 3-6 personer kostnadsfritt för den som deltar med sin idé.

Syftet är att hjälpa nya idéer att ta första stegen mot fungerande affärskoncept. Inom wi.se har ett sjuttiotal affärsinriktade utvecklingsprojekt drivits sedan 2003 vilket resulterat i mer än trettiofem nya affärer i befintliga och nya företag.

Medlemserbjudande
Under 2012 kommer Media Evolution, tillsammans med wi.se, finansiera fyra stycken PoC projekt till ett värde om cirka 500 mantimmar vardera. Vi rivstartar detta med att erbjuda de medlemmar som har en idé (kopplad till befintlig verksamhet eller helt ny) att komma in med projektförslag som beskriver:
- din idé
- vilket behov eller problem löser den
- tänkt marknad
- försäljning och leverans till denna marknad
- tänkt affärsmodell
- potential i form av nya anställningar om projektet blir lyckat
- vad du behöver hjälp med

Ingen omfattande affärsplan krävs men ju mer komplett information desto bättre. Uppskatta även ditt resursbehov (kompetens) samt antal timmar som krävs för genomförande.

Vi vill ha ditt underlag senast 5 mars. Vi tar beslut under vecka tio och tar då in 1-2 case i denna runda (fler chanser kommer). Alla förslag hanteras konfidentiellt.

Skicka in era case och/eller hör av er med frågor till:
Johan Dahlén: johan [at] mediaevolution [dot] se Tel: 0703-25 58 88
Sara Ponnert: sara [at] mediaevolution [dot] se Tel: 0706-10 75 96

Photo cred: San Diego Air & Space Museum Archives