Extrainkallad föreningsstämma 20/3

3 mars, 2012 - 15:32

Kära medlem,
här kommer en kallelse till extrainkallad föreningsstämma för ideella föreningen Media Evolution Southern Sweden angående ändring av föreningens stadgar.

Initiativtagaravtalet löpte ut den 31/12 2011 vilket medfört att stadgarna arbetats om i sin helhet. Förändringarna har utvecklats under början av året.

Tid: Tisdagen den 20 mars 16:00
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö. Lokal meddelas på plats.
Anmälan: skicka ett mail till anmalan [at] mediaevolution [dot] se innan 19/3 och berätta att du kommrer.

Mötet inleds med en rundtur på Media Evolution City.

Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av en protokolljusterare
6. Ärende: Ändring av stadgar
7. Mötets avslutande

Förslag till de nya stadgar finns att läsa här (pdf).

De nuvarande stadgarna finns att läsa här (pdf).

Underlag för fullmakt hittar du här (pdf).

Kom och gör din röst hörd.
Väl mött!