Kunskapsdelning - lansering av e-lärande

11 april, 2013 - 15:27

Kompetensutveckling och lärande i större organisationer håller på att förändras. Det handlar inte längre om att bara gå på kurs. Att lära i arbetet tillsammans med kollegor blir mer och mer viktigt och ny social media ger helt andra möjligheter till detta.

I alla organisationer finns en massa erfarenhet och kunskap samlad, men hur tas den till vara? Hur skapas en organisationskultur som främjar ett vardagligt lärande mellan kollegor? En kunskapsdelning mellan många som blir ett komplement till traditionell kompetensutveckling.

E-kurs ”Kunskapsdelning och kommunikation via sociala media”
I e-kursen ”Kunskapsdelning och kommunikation via sociala media” får deltagarna veta mer om hur man deltar i de sociala webbplatserna under Mervetande.se. Dessutom finns en nedladdningsbar guide till hur man skapar en berättelse i rörlig bild, hur man filmar, spelar in ljud och publicererar dom.

Nedladdningsbar guide "Att skapa berättelser för Mervetande":
http://www.mediaevolution.se/sites/default/files/att_skapa_berattelser_f...

Här hittar du kursen: http://mediaevolution.se/kunskapsdelning/