Stipendier innovativa tjänster/produkter

9 april, 2013 - 23:53

Inget annat pris i Sverige kan mäta sig med SKAPA Stipendier beträffande ett brett engagemang både regionalt och nationellt.

Utlysning av Stiftelsen SKAPA Stipendier 2013
Syftet med stipendierna är att ge stöd åt innovatörer så att deras uppfinningar och idéer kan nå marknaden. Bakom Stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av ALMI Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB.

Totalt omfattar stipendiesumman 1 470 000 kronor. De regionala ALMI-bolagen tillsammans med lokala uppfinnarföreningar och andra skapar en regional jury som utser 24 länsvinnare för SKAPA Utvecklingsstipendium som får 20 000 kronor var och 24 länsvinnare för SKAPA Framtidens Innovatör som får 10 000 kronor. Samtliga länsvinnare får diplom och går vidare till den stora nationella finalen. Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län utser två plus två pristagare vardera.

Länsvinnarna presenteras på mässan Eget Företag i Stockholm den 3 oktober 2013. De nationella stipendierna delas ut på en Innovationsgala på kvällen den 3 oktober i Stockholm.
De sökande får dessutom ofta stor uppmärksamhet i massmedia både regionalt och nationellt.

Ansökan
Ansökningar ska göras, senast den 5 maj 2013, på stiftelsens hemsida.