Wrap-it avslutat med kloka ord!

19 april, 2013 - 09:35

Torsdagen den 11 april deltog entreprenörerna i Wrap-it projektet i ett mycket lyckat pitch-event för investerarnätverk, inkubatorer, entreprenörer och affärsutvecklare.

Wrap-it projektet har varit ett pilotprojekt som drivits av Media Evolution och Malmö Högskola/Medea och som haft syftet att skapa en alternativ förinkubatorprocess för engagerade entreprenörer med bra idéer som snabbt vill komma vidare till investering och/eller plats på inkubator.

I projektet har fyra idébärare (av totalt 27 sökande) under tre intensiva vårveckor erhållit exklusiv hjälp med affärsutveckling och framtagande av enkel prototyp för att ta sina produkter & tjänster närmare en potentiell marknad.

De fyra projekten som deltog var City API, Ghost Rockets, Kunskapsplattformen och Titta!

City Api samlar aktuella events och händelser via dess geografiska plats i kombination med sociala medier. Ghost Rockets är en dokumentärfilm om olösta observationer 1946 och inom Wrap-it har de undersökt möjligheterna för kringprodukter till en film. Kunskapsplattformen vill göra livet enklare för ungdomar som för diagnosen diabetes 1 och ”Titta” vill göra interaktionen och kommunikationen mellan barn och deras far/morföräldrar både roligare och mera engagerande.

Samtliga projekt har genomgått ganska stora förändringar under processen och nu är det upp till teamen att ta sin kunskap vidare för att utveckla sina produkter och tjänster.

Vi avslutade hela processen med att se den inspirerande Simon Sineks Ted Talk
”People don’t buy what you do - they buy why you do it!” - Simon Sinek

De som startar med ”varför?” har kraften att inspirera!