Alternativa former för innovativ samverkan och nyttogörande av forskning

7 maj, 2013 - 09:56

Den 23/5 är temat 'Prototyping, Proof-of-concept, Testbäddar och Wi.se modeller' i Medeas och Media Evolutions samarbetsdag.

Program
09:00 Välkomna!
Verktyg, metoder och samarbeten för prototyputveckling och test? Framtidsvisioner och internationella utblickar om samarbete mellan akademi, bransch och kluster.

09:20 Det började med Wi.se…
Wi.se berättar om hur de arbetar och om deras process.

09:40 Utmaningsdriven innovation och Wi.se inom Open Arena 5.
Anders Nilsson, BTH berättar om hur BTH/wise arbetat inom projektet Open Arena 5.

10:00 Kaffe och macka

10:30 Connectivity Lab – en innovationsarena för prototyper och test i högskolemiljö. Karin Johansson Mex, Medea Malmö Högskola, berättar om behovet av prototyper och test inom högskolan med koppling till digitala medier och IKT.

10:50 Evolution M (Wrap It)
MEDEA, Malmö Högskola och Media Evolution har arbetat med en "rapid-prototyping utveckling" för små företag och resultatet av denna första omgång presenteras.

11:50 Avrundning och kort framåtblick (Big Data Innovation Arena)

Karin Johansson-Mex (Malmö Högskola), Anders Nilson (BTH Innovation), Christer Månsson (Media Evolution) hälsar er varmt välkomna!

OPEN ARENA 5
Hur kan vi skapa hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv? Hur ser behoven ut av arenor för prototyputveckling och processarbeten? Hur kan den utmaningsdrivna innovationen stärka både företag och regioner?

Detta är några av de frågeställningar som de fem lärosätena i Södra Sverige undersöker i IKS-projektet ”Open Arena 5”. I projektet har lärosätena testat och utvecklat nya modeller för innovation och samverkan med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin.

Med detta som utgångspunkt vill vi härmed bjuda in till tre separata dialogmöten som berör dessa frågeställningar och där vi samtidigt drar slutsatser av Open Arena 5 projektet.

När: Torsdagen den 23/5 kl. 09:00-12:00
Var: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 MALMÖ 
Anmälan: Anmäl dig här. Begränsat antal platser.
Mer info: http://medea.mah.se