Framtiden är digital – hur underlättar vi för entreprenörer, medborgare och konsumenter?

27 juni, 2013 - 15:31

Idag hade vi generaldirektören Gunilla Nordlöf från Tillväxtverket på besök. Hon och Media Evolutions VD Christer Månsson blev intervjuade av Sydsvenskans Thomas Frostberg om hur Tillväxtverket och projektutövare ska arbeta framöver för att förbereda entreprenörer, konsumenter och medborgare på den digitala förändring som sker av samhället.

Christer hade funderat på tre framtidsspaningar som samtalet knöt an runt
- hur anpassar vi oss till det nya digitala samhället, där ny teknik förändrar vårt beteende och tillgång till tjänster och hur ska företagen och organisationerna utveckla dessa nya tjänster tillsammans med människorna, medborgarna/kunderna.
- nu kommer en massa ny data att skapas eftersom användarna utnyttjar tjänster som överskrider industriella strukturer, exempelvis vid Öppen Data, Internet of Things och Internet of People, men vem äger den?
- vem ska lösa de stora samhällsutmaningarna som bygger på gränsöverskridande lösningar över industriella och organisatoriska strukturer uppbyggda under lång tid. Utmaningarna finns exempelvis inom hållbara städer, personlig hälsa och framtidens lärande.

Ni kan se hela samtalet här:
http://bambuser.com/v/3695418

Och ta del av Heidi Forbes Öste sketch notes av det här:
http://forbesoste.com/sketchnotes-digital-futures-with-tillvaxtverket/