KVÄLLSKURS HYPER ISLAND

27 augusti, 2013 - 14:25

Digital Strategy är en kvällskurs för dig som vill öka din förståelse och utveckla din kunskap inom det digitala landskapet. Kursens mål är att ge klarhet, självförtroende och färdigheter för att, med framgång, kunna leda och lyckas i dagens komplexa och ständigt föränderliga digitala värld.

Kvällskursen kommer under hösten att gå parallellt i Malmö, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Under tio kvällar kommer du med hjälp av våra handledare och talare att utveckla en bredare kunskap om dagens digitala landskap och samtidigt få en djupare förståelse om hur du kan skapa och leda meningsfull förändring på din arbetsplats.

Kursen passar dig som vill öka din digitala kompetens samt leda förändring. Den är utformad för dig som redan arbetar med strategiutveckling och dig som strävar efter att öka din kompetens inom området.

För mer info