Alibis for Interaction

6 september, 2013 - 14:40

Alibis for Interaction är en två-dagars konferens som riktar sig till designers av upplevelser, interaktion och kulturella projekt. Inom alla dessa områden ställs man inför samma utmaning: att få sina åhörare - sina kunder och sin publik - att våga vara med och delta. Att gå från ett väckt intresse till engagemang.

Alibis for Interaction kommer att samla 100 erfarna och yrkesverksamma för att bygga en inspirerande och experimentell affärsmiljö. Här ges möjlighet att upptäcka verktyg som kan appliceras direkt i arbetet kring upplevelsedesign och som även öppnar upp ett nytt nätverk av kontakter, partners och potentiella kunder.

Var: Landskrona
När: 24-25/10 2013

Besök vår facebooksida eller vår hemsida för mer information.