Creating Competitive Jobs - ett projekt som skapar nya arbetstillfällen

4 september, 2013 - 17:06

CCJobs är ett Interregprojekt mellan svenska och danska universitet och näringslivsorganisationer som vill testa en ny metod för att nyttiggöra forskningen och öka företagens förmåga att absorbera den. Att delta i projektet är helt gratis för alla små- och medelstora företag som har en idé men saknar tid, kunskap och kapital för att kunna utveckla den. Företagen ges stöd i form av tvärvetenskaplig kompetens och lön till den som arbetar med idén.

Företagsrepresentanter erbjuds projektanställningar på universiteten och under ca ett halvårs tid ska de få all experthjälp som universiteten kan erbjuda för att därefter återvända med ny kunskap till sina företag. Även de forskare som bidrar med rådgivning kommer att få stöd av projektet. CCJobs riktar sig till befintliga företag som vill utveckla sina idéer för att kunna tjäna mer pengar, bli mer kostnadseffektiva och skapa fler arbetstillfällen.

Projektet tar utgångspunkt i företagens utmaningar och behov och genom att näringslivet blir frågeställare och definierar sina utmaningar kan universiteten mer konkret hjälpa enskilda företag i deras innovationsprocess.

Det finns 14 platser att söka men även de företag som inte blir antagna ska få tillgång till kontakter och forskarkompetens inom universiteten.

Budget: 2 175 298 EUR

Läs mer på ccjobs.se