Digital health - skapa oktobers innehåll ihop med oss!

24 september, 2013 - 15:55

På Media Evolution vill vi stärka våra medlemmars konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga inom digital kompetens, digital utveckling och digital användning. Kort sagt vill vi skapa nya marknader för våra medlemmar.

Under oktober kör vi temat Digital Health och uppmanar er att föreslå events på det som vi kan arrangera tillsammans!

Som exemple har vi en frukost ihop med ClinTrain Skåne om Appar i hälso- och sjukvården den 18 oktober - läs mera om det och anmäl dig redan nu!

Kontakta vår medlemsansvarig Anna Lindén om du har förslag på event inom temat som ni vill göra!