Månadens tema: CHANGE THE GAME - new smarter way of working

23 oktober, 2013 - 00:01

Sättet vi arbetar på håller på att förändras och företag måste anpassa sig för att behålla konkurrenskraften. Att vara produktiv handlar lika mycket om att göra saker på ett smart sätt som att arbeta tillsammans. Att förbättra kommunikationen och samarbeten mellan medarbetarna innebär ökad effektvitet, mera nyskapande och att man snabbare kommer ut på marknaden.

Våra medlemmar, som är vana att verka i den digitala framkanten och i konstant förändring, bidrar som vanligt till att fylla måndadens tema. Vi tittar bl a närmre på framtidens arbetsroller, anställningsskydd, på sociala medier och möjligheter kring expansion. Tillsammans med våra medlemmar arrangerar vi olika aktiviteter med fokus förändringar och nya smartare sätt att arbeta.

Håll dig uppdaterat via kalendariet. Vi ses.