RUNNING START

1 oktober, 2013 - 15:11

Soft Landing är ett projekt som hjälper företag att etablera sig på den sydsvenska marknaden. Projektet Running Start är en förlängning av Soft Landing och undersöker hur södra Sverige på ett innovativt, attraktivt och nytt sätt kan marknadsföras.

Varje stad i Sydsverige deltar och plockar fram sina styrkor. Inte enbart medieföretagen. Medfinansiärer i projektet är Mobile Heights, Malmö stad, Invest in Skåne och Helsingborgs stad. Region Skåne är en viktigt samarbetspartner. Genom att tillsammans med företag, kommuner, medborgare och organisationer utveckla ett gemensamt marknadsföringsverktyg skapas unika synergieffekter.

The Tool är ett första koncept för en data- och informationsbas som riktar sig mot företag, entreprenörer, arbetslösa och studenter/forskare. Verktygen har tagits fram i en kollaborativ process med UsTwo, Digital Seed, Crunchfish och Hossein Lavi (fyra av Media Evolutions medlemmar) tillsammans med Tretton37, Superlativo, Neo Technology, R.A.U.M och Market America.