Nu banar vi väg för det första Media Lab tillsammans med Lunds universitet.

9 december, 2013 - 13:42

Media Lab på Lunds universitet - kreativ användning av digital teknik för att förbättra de sätt som människor tänker, uttrycker och kommunicerar idéer och utforskar nya vetenskapliga gränser.

Visionen är att förbättra organisationens förmåga att jobba effektivt och över gränser med sociala och medskapande medier. En workshop på Skissernas museum blir det första caset som Media Lab tar sig an.

Skissernas museum i Lund pågår ett stort förändringsarbete.
Entrén och utställningslokalen kommer att byggas om och det kommer att ske ett stort digitaliseringsprojekt av den kulturskatt i form av bilder, skulpturer och tavlor som finns på museét. Projektet kommer att pågå under 2014-2016.

Inför arbetet med digitaliseringsprojektet och en ny webbplats involveras flera idérika personer från Skissernas Museum, Lunds universitet och olika digitala kompetenser från Media Evolutions community. Personer som kan bidra med förslag på hur digital teknik och sociala medier kan utnyttjas för enskilda besökare, för att nå en ung, internationell publik och för möjligheten att sprida muséets samlingar.

Media Lab - och den första workshopen 14/1 leds av Emma Estborn, Media Evolution. Nyckelord blir medskapande och collaboration. En av fokusfrågorna blir; hur kan en besökare på Skissernas få en fördjupad upplevelse genom att interagera och dela med sig av sina upplevelser?

Bild flickr - Anders Bengtsson