PwC TECKNAR PREMIUMAVTAL!

3 december, 2013 - 12:31

PwC ingår partnerskap med Media Evolution för framtidens digitaliseringsfrågor!

PwC och Media Evolution har tecknat ett omfattande och exklusivt premium-medlemskap. Den snabba digitala utvecklingen och nya kommunikationsmöjligheter är anledningen till att den marknadsledande revisions- och rådgivningsbyrån valt att ingå det spännande samarbetet.

MEDIESEKTORN SOM SÄRSKILD BRANSCHSATSNING
PwC har sedan en längre tid en internationell och nationell satsning mot bolag inom mediebranschen. Genom samarbetet med Media Evolution väljer revisions- och rådgivningsbyrån att ge denna satsning ytterligare fokus.

”Vår specialisering syftar till att tillföra ytterligare dimensioner till revision och rådgivning för företag inom mediebranschen. Målsättningen är att ytterligare stärka vår position gentemot sektorn genom ökad branschförståelse”, menar Mattias Lamme, marknadsansvarig på PwC i Malmö.

Anna Lindén, medlemsansvarig på Media Evolution tillägger:
”Vi tecknar premium-avtal med medlemmar som vill vara med och utveckla morgondagens digitala samhälle. Media Evolution har en mångfald av människor, kompetenser och organisationer vilket gör den till en unik plattform att verka inom. Vi är övertygade om att det är i mötet mellan stora och små företag från olika branscher som framtidens innovationer uppstår. För våra premium-medlemmar innebär det öppna dörrar till spännande samarbeten, affärsutveckling och kunskapsutbyten med vårt community.”

VILL LÅTA SIG INSPIRERAS
Den snabba digitaliseringen och de möjligheter och förväntningar som detta innebär ställer stora krav på tillgängligheten, menar Mattias Lamme.

PwC tar samarbetet ett steg längre genom att flytta in i Media Evolutions egna hus Media Evolution City. För att förstå mediebranschen och sina potentiella kunder betonar PwC vikten av att vara medveten om på vilket sätt företagen i huset arbetar, vilket görs bäst i mediebranschens egna miljöer. För att låta sig inspireras väljer PwC därför att förstärka sin närvaro och bemanna en fast plats i Medieskogen i huset.

ETT ÖMSESIDIGT KUNSKAPSUTBYTE
En annan målsättning med samarbetet är att underlätta vardagen för många av de företag som är anslutna till Media Evolution.

”Ambitionen är att både PwC och Media Evolutions medlemmar ska utvecklas genom detta samarbete. Vår bedömning är att det hos många företag finns ett behov av en lokal rådgivare med en bred kompentens. Den branschkunskap vi besitter och det nätverk vi innehar, i kombination med de tjänster vi kan leverera samt ett förändrat sätt att kommunicera, hoppas vi kan leda till att vi blir det naturliga bollplanket för många av medlemmarna”, säger Mattias Lamme.

______________________________________________________________

FÖR FRÅGOR & MER INFORMATION KONTAKTA:

Mattias Lamme, Marknadsansvarig, PwC Malmö
Mobil: 0709-292754
E-post: mattias [dot] lamme [at] se [dot] pwc [dot] com

Anna Lindén, Medlemsansvarig, Media Evolution
Mobil: 0709-603864
E-post: anna [at] mediaevolution [dot] se