Exjobb inom produktutveckling, innovation & industridesign!

10 december, 2014 - 13:56

Till våren 2015 kommer både Industridesignstudenter och Teknisk Designstudenter på Lunds Universitet göra examensprojekt, inom området produktutveckling/innovation/industridesign.

Studenterna letar därför företag som kan vara intresserade av att medverka. För medverkande företag kan värdet av sådana exjobb bland annat vara:
1. Skapa nya produktidéer och nya marknader
2. Stärka befintliga produkter/produktfamiljer/varumärken
3. Anpassa befintliga produkter för nya marknader
4. Göra en kommersiell produkt av en ny teknik
5. Ökad erfarenhet för företagen av arbete med designers och ingenjörer
6. Lättare rekrytering för företagen av skickliga unga designers och ingenjörer

Här finns information om programmen: industridesign och maskinteknik, där kan du läsa och se exempel på examensarbeten inom industridesign osv.

Om du vill veta mer eller har idéer så är du varmt välkomna att kontakta Calle Lidgard på Avdelningen för Industridesign vid Lunds Universitetcarl [dot] lidgard [at] design [dot] lth [dot] se.