50 deltagare på innovationsprocess om framtidens lärande!

20 januari, 2015 - 16:00

Idag, tisdag 20:e januari, har Media Evolution faciliterat en innovationsprocess där fokus legat på identifiering av utmaningar och konkretisering av idéer till framtidens lärande. 

Innovationsprocessen faciliteras av Media Evolution som en del i projektet Läranderum som bedrivs på Malmö Stadsbibliotek.
 
Genom att titta på förutsättningar och möjligheter till lärande i det digitala samhället vill vi hitta de nya och bästa lösningarna.

Stort tryck på deltagande
Deltagartrycket har varit enormt och kölistan på att få delta lång, då de 50 deltagarplatserna fylldes redan efter en dag. Deltagarna är verksamma som användare, utvecklare och utbildare inom den digitala kontexten blandat med personer som är sysselsatta inom kunskapsdelning, nya verktyg och design. "Vi vet att det är när olika kompetenser och människor som har olika perspektiv möts som de bästa lösningarna skapas" säger projektledare Helen Berg på Media Evolution.

”Utmaningarna kring Framtidens lärande är så pass stora att vi inte har möjlighet att lösa dom helt på egen hand” säger Bobbi Augustine Sand, projektledare för Läranderum på Malmö Stadsbibliotek. ”Den här dagen har inneburet ett första steg fram för vår del och nu ser vi framemot fortsatt process i slutet av februari.”

Deltagarna representerades av det privata näringslivet, akademin och det offentliga. Exempelvis bestod deltagarna av representanter från Gleerups Utbildning, Malmö Högskola, Packbridge, Kreativum Science Center, Celemi, MyStoryTours, NetPort Science Park och flera gymnasieskolor i Skåne.

Dynamiskt upplägg
Alastair Creelman, e-lärandespecialist, omvärldsbevakare och specialist inom öppna lärresurser (OER) och sociala medier från Linnéuniversitetet inledde dagen med en spaning. Olika perspektiv för framtidens lärande lyftes därefter upp. Diskussionerna och övningarna har fokuserat på olika aspekter av plats, motivation, facilitering, verktyg, nätverk och input. Nu ska resultaten från dagen samlas in och kommer tas vidare i innovationsprocessen som äger rum 26:e februari.