The Brewhouse Award - närmare 1 miljon i vinstpotten!

13 oktober, 2015 - 09:15

För åttonde året i rad utlyser Brewhouse Sveriges mest nyskapande idé- och innovationstävling, The Brewhouse Award (f.d. My Mission). Här står det kreativa skapandet, kulturen och mångfalden i centrum för tillväxt och gränserna för traditionell affärsverksamhet skjuts fram och utmanas. The Brewhouse Award 2015 genomsyras av tre ledstjärnor; Nyskapande, Mångfald och Tillväxt, och syftet är att långsiktigt stärka det kulturella och kreativa entreprenörskapet och företagsklimatet.

Förstapristagaren i varje kategori vinner bland annat 50 000 kr och det totala värdet på hela vinstpotten uppgår till närmare 1 miljon kronor! The Brewhouse Award har tre tävlingskategorier.

AV OCH MED UNGA
Här tävlar du som är mellan 13–26 år med kreativa eller konstnärliga idéer och lösningar som ger de unga möjlighet att påverka framtidens samhällsutveckling, miljö och situation i staden eller på landsbygden. Hur kan man fånga och locka ungdomars kreativitet och delaktighet, hur ser exempelvis framtidens evenemang ut, nya idéer om trafikmiljön, skolan eller fritidsgården? Hur skapar vi delaktighet istället för utanförskap? Hur ser vårt gemensamma drömsamhälle ut i framtiden? Higab bidrar med 50 000 kr till förstapristagaren i denna kategori. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

SOCIALA INNOVATIONER OCH SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP
Brewhouse vill ta tillvara på det engagemang som finns för socialt entreprenörskap, det vill säga företagare som sätter samhällsnytta före vinstintresse. I denna kategori tävlar nyskapande idéer som antingen främjar miljön, ökar förutsättningarna för utsatta människor att få arbete, förbättrar barn och ungas situation alternativt leder till ökat inflytande för äldre, ökad jämställdhet eller ökad integration. Business Region Göteborg bidrar med 50 000 kr i finansieringsstöd till förstapristagaren i denna kategori.

ÖPPEN ANSÖKAN – FRITT SKAPANDE
The Brewhouse Award ska långsiktigt stärka det kulturella och kreativa entreprenörskapet och företagsklimatet. Alla idéer som, mot bakgrund av våra ledstjärnor Nyskapande, Mångfald och Tillväxt, bidrar till denna utveckling kan tävla under kategorin Öppen ansökan. Här ges konstnärlig och kreativ frihet att låta drömmar ta plats utan ramar och instruktioner – nya innovationer och konstnärliga uttryck får möjlighet att växa till något större. Brewhouse bidrar med 50 000 kr till förstapristagaren i denna kategori. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Har du en idé som ryms inom de kulturella och kreativa näringarna (KKN)? Är den realiserbar? Då är du välkommen med ditt tävlingsbidrag senast den 20 oktober. Du behöver inte ha en färdig affärsplan, du behöver bara dela vår övertygelse om att kulturen och kreativiteten är en stor framtida källa för tillväxt.

I juryn sitter representanter och beslutsfattare ifrån bland andra Nudie Jeans, Happy Forsman & Bodenfors, White arkitekter, Magasinet Filter, Telegram studios, Zentropa, Da Matteo och Gothia Towers.

Läs mer och tävla i The Brewhouse Award!

Kulturella och kreativa näringar (KKN): Arkitektur • Dataspel • Design och formgivning • Film • Foto • Konst • Kulturarv • Litteratur • Media och marknadskommunikation • Mode • Musik • Måltid • Scenkonst • Slöjd och konsthantverk • Upplevelsebaserat lärande