The Community levererar

1 juni, 2016 - 11:48

I början på året startade Media Evolution ett nytt projekt, Competence Evolution med syfte att öppna upp nya vägar för kunskapsdelning. Tillsammans med medlemmar har vi genomfört workshops för att ta arbetet vidare. Idag håller vi på att utveckla en digital plattform för kunskapsdelning och nya fysiska koncept för detsamma. Den digitala plattformen har vi döpt till The Community, av er, med er och för er 400 medlemmar.

Fredagen den 27 maj, under sista Världens Bästa After Work, testades ett av koncepten som medlemmarna tagit fram: Move’n’talk. En content-expert satt tillsammans med medlemmar och diskuterade olika perspektiv på content. Move’n’talk går ut på att samlas kring ett ämne eller fråga och under någon form av rörelse diskutera frågan, det kan vara en cykeltur, båttur eller promenad, det bestämmer gruppen.

På några månader har vi gått från idé till handling och kollaborativt lärt oss längst med vägen. Vilket vi kommer att fortsätta med.

Den digitala plattformen kommer att fyllas med värdefullt innehåll, från alla medlemmar som vill bidra kring följande huvudämnen:
- Kultur
- Trender
- Kommunikation
- Design
- Organisation
- Tech
Det kan vara bloggposter, use cases eller insikter som ni medlemmar redan har eller får.

Varför gör vi detta? Jo, ibland är det svårt att få både tid och resurser till fortbildning, här kan man få en del av detta. Vidare ser vi att inlärning sker på ett annat sätt idag, tack vare digitaliseringen kan vem som helst bli klokare genom att hitta nyttig kunskap på digitala plattformar, här vet vi att Media Evolutions medlemmar kan bidra, både lokalt och globalt. Men vi har inte glömt det fysiska mötet, därför har ett gäng medlemmar arbetat fram olika koncept för fysiska möten, där kunskapsdelning sker. Move’n’talk är nytt och Sharing club är ett annat som redan har flera lyckade genomföranden. Som vanligt faciliterar vi på Media Evolution mötet, och ni medlemmar bjuder på kunskap och inspiration i form av expertkunskap eller vassa frågor i form av publik.

Idag har vi 30-talet medlemmar som är aktiva och driver på utvecklingen av Competence Evolution, vilket är nyckeln till framgång. Utan dessa smarta hjärnor och stjärnor blir det ingen kunskapsdelning. Hatten av till er som är igång och varmt välkomna ni som vill vara med.

Så tack, the Community levererar!