Adducimus

Våra verksamheter omfattar ledarskapsutveckling, omvärlds- och trendanalys, kommunikation och kultur inom organisationer, varumärkesutveckling och andra näraliggande områden.