Aktea Energy

Vi på Aktea är specialister på energieffektivisering i fastigheter och verksamheter. Med våra kunders bästa för ögonen engagerar vi oss för att genomföra uppdrag med hög kvalitet som ger bestående effekter.

I dag är vi 13 anställda vid våra två kontor i Stockholm och Göteborg. Företaget har växt stabilt sedan starten 2008 och vi omsätter idag drygt 16 mkr. Med god ekonomi har vi belönats med högsta möjliga kreditvärdering.
Hösten 2016 utökar vi med kontor även i Malmö.