ASKing

ASKing arbetar med utvärdering och brukarinvolvering som led i verksamheters processer för lärande och innovation. Det kan handla om att utveckla nya pedagogiska arbetssätt inom skolan genom användning av ny digital teknik, att skapa bättre vägar för sysselsättning för arbetslösa kommuninvånare genom förbättrad samverkan med andra myndigheter eller att förbättra styrning och ledning genom att utvärdera konsekvenser av en omorganisering.

ASKing har ett särskilt intresse för att studera användningen av sociala medier och ny digital teknik som del i utvecklingen av organisationer, services och produkter. Målet är alltid att kunskapen ska utvecklas i samarbete med, stanna hos och användas i verksamheten som ASKing samarbetar med.

För mer information, se:
http://www.feedsfloor.com/profile/asking