Blekinge Tekniska Högskolan (BTH)

På BTH Digitala medier på Campus Karlshamn finns kandidatprogrammen Digitala spel, Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Webbutveckling samt en ettårig introduktionskurs - Basår i digitala medier. Vi har en forskningsenhet vid namn Teknovetenskapliga studier med de tre profilerna Design för digitala medier, Feministisk teknovetenskap och ICT4D, där ett stort antal doktorander, seniorforskare och professorer är verksamma.

Vi är riktigt bra på:
Forskning och utbildning inom design för digitala medier. Kärlek.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Ständigt behov av intressanta människor från branschen för gästföreläsningar och workshops. Gärna kvinnliga.

56.181490615.5930846