BoostHbg

BoostHbg är Skånes arena för talangutveckling inom film och cross media. En pionjärverksamhet där framtidens berättande utvecklas i tätt samarbete med bransch, näringsliv och de nya rönen inom teknik.

Till oss kan man vända sig med ett film- eller cross media projekt. Utifrån projektet och personens/gruppens behov utformar vi sedan en skräddarsydd process för att optimera utvecklingen. BoostHbg anordnar även cross media labb som genererar nya projekt/samarbeten/företag, alternativt utvecklar befintliga projekt, samt en förståelse för de olika branscherna. Utöver detta anordnar BoostHbg också workshops, seminarier och nätverksträffar.

Vi är riktigt bra på:
- Processdesign och processledning av såväl förändringsprocesser som kreativa processer - Att skapa nya samarbeten med andra nationella och internationella aktörer

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Att få kontakt med personer med spetskompetens inom affärsutveckling och media, primärt utanför filmbranschen - både som inspiratörer på våra labb samt som coacher inom vår talangutveckling.
Att erbjudas konkreta uppdrag som kan utvecklas av talanger.
Att få kontakt med riskkapitalister.