Celemi

Celemi har sedan 1985 varit ledande inom upplevelsebaserat lärande. Vår övertygelse är att verklig förändring kommer inifrån den egna organisationen och från människorna själva. ”Vi kan inte absorbera någon annans kunskap, vi måste skapa vår egen”. Det är kärnan i vad vi gör. Hittills har Celemi guidat mer än 3,5 miljoner människor genom förändring.

Vi är riktigt bra på:
- Utmana dig och dina kollegor genom affärssimuleringar och andra verktyg för lärande, och låta människor skapa sina egna AHA-upplevelser.
- Hjälpa alla i organisationen att se ”den stora bilden” - hur vårt dagliga agerande påverkar organisationen som helhet och resultatet på sista raden.
- Förmedla komplexa idéer och koncept till ett stort antal mottagare.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi är nyfikna och öppna och ser fram emot att få dela, lära och samarbeta med nya människor. Inte minst uppskattar vi utmaningar kring hur vår metodik kan utvecklas vad gäller format, media och ny teknik.

55.609911512.9950379