Centrum för dramatik

Centrum för dramatik – här finns yrkesdramatikerna

En sketch, en årslång tv-serie. En kortfilm eller ett bygdespel. Bakom all dramatik finns ett manus. Och en manusförfattare. Nu har de yrkesverksamma manusförfattarna (eller dramatikerna, bägge titlarna går bra) fått en egen förmedling. Centrum för dramatik.

Inom den svenska kultursektorn finns tolv Centrumbildningar. Det är organisationer som arbetar för att få fram och förmedla uppdrag till medlemmarna. En centrumbildning arbetar också för vidareutbildning av medlemmarna och sprider kunskap om konstnärsområdet.

Centrum för dramatik består av yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik som skriver för scen, film, radio, tv och nya medier.
Föreningen har drygt 200 medlemmar, medlemsantalet ökar stadigt.

Idén bakom Centrum för dramatik är att söka upp tänkbara uppdragsgivare till dramatiker. Medlemmarna arbetar huvudsakligen åt teatrar, filmbolag eller tv-produktionsbolag. Men de flesta är också aktiva inom andra områden. Få dramatiker kan försörja sig helt på att skriva dramatik. Många arbetar med undervisning, allt ifrån grundskola upp till högskola. Manusförfattare finns också med inom en rad andra områden. Yrkeskunskapen är efterfrågad inom till exempel information, dataspel och inom utställningsverksamhet och event.

Det är inom dessa områden Centrum för dramatik har en viktig roll: manusförfattarnas yrkeskunskap ska tas tillvara. Uppdragen som Centrum förmedlar syftar inte enbart till försörjning, de ger också utövarna möjlighet att använda sin konstnärliga förmåga på nya sätt, i nya miljöer.

Centrum förmedlar idag dramatikerbesök i skolorna. Lärare och elever får lära sig hur dramatik skapas med hjälp av manus. På flera håll driver skolorna egna projekt med yrkeskunnig hjälp av någon manusförfattare.
All dramatik börjar med en författare och ett manuskript. Ett bra manuskript ger en bra produkt. Det gäller även om författaren är tolv år.

Centrum för dramatik är en ideell förening och driver verksamheten enligt de nationella kulturpolitiska målen. Centrum för dramatik får stöd från Kulturrådet och finansierar i övrigt verksamheten med projektpengar och medlemsavgifter. Centrum för dramatik samarbetar bland annat med Sveriges Dramatikerförbund, AF Kultur och andra centrumbildningar.

59.338509718.056338