Chin Lit

Chin Lit är ett oberoende förlag som publicerar kinesisk litteratur i svensk översättning för att råda bot på att kinesisk litteratur är underrepresenterad med tanke på hur stort land Kina är. Chin Lit etablerades 2014 av Eva Ekeroth, tidigare kulturråd i Kina. Våren 2015 publicerades de första titlarna som e-böcker. Från hösten 2015 publiceras de även i tryckt form.