Elmenius Management Consulting

Vet du målet, men inte hur du ska nå dit? Vilka aktiviteter ska prioriteras, när behöver de göras och vad som kan vänta?

Oavsett om det gäller ditt projekt, din egen utveckling eller hur du ska få teamet att leverera så kan jag hjälpa dig.

Elmenius Management Consulting arbetar med projektledning, ledarskaps- och teamutveckling. Jag agerar som rådgivare/bollplank eller går in i en mer operativ roll; allt utifrån ditt behov.