Expandio Ledarskap

Vi arbetar med organisationskonsulting, ledningsutveckling och coaching på Systemteoretisk grund. Vi har RAMAVTAL inom Competence boost tillsammans med ett 10-tal konsultkollegor. Vi erbjuder företagsledningsprogram, storgruppsdialoger och verksamhetsutveckling. Vi har licens på bl.a. KLART LEDARSKAP, FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM, RED MATTERS

Vi är riktigt duktiga på:
- Ansvar, att bidra till att människor blir påminda om sin egen kapacitet och tar ansvar för sina handlingar och blir mer medvetna mönsterskapare
- Lust, skapa god stämning även i svåra förändringsarbeten, när vi gör svåra saker på ett bra sätt skapas meningsfullhet
- Nyfikenhet, skruva upp människors nyfikenhet på omvärlden, andra och sig själva, se världen med förundrade ögon och därmed komma till nya insikter bortom gränser och mentala hinder

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Profilering, marknadsföring