FERVENT - Creative Digital Agency

Fervent arbetar med digital media och kommunikation med fokus på att hjälpa biståndsorganisationer och andra ideella organisationer kommunicera mer effektivt och nå bättre resultat. Fervent arbetar också med film, branding, sociala medier etc.

Vi är riktigt duktiga på:
- Att hjälpa organisationer att identifiera målgrupper, forma ett språk som är autentiskt och relevant samt hitta rätta plattformar för att nå dem.
- Att vara en del av teamet, att förstå och bära kundens vision och värderingar.
- Att skapa responsiva webbplatser med ett innehåll som berör och uppmuntrar besökaren att agera!

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Idéer och inspiration. Samarbetsmöjligheter kring större utvecklingsprojekt t.ex. webbutveckling, strategi, film etc