Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film, vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne. Finansieringen kommer till största delen från Region Skåne och Svenska Filminstitutet. Sedan 2009 ingår Film i Skåne som ett av fyra dotterbolag i koncernen Business Region Skåne. Film i Skåne har att leva upp till både statliga och regionala krav på bredd och kvalitet i verksamheten liksom geografisk spridning över länet.

Verksamhet riktad mot barn och unga är ett prioriterat område, liksom utveckling och tillväxt för den skånska filmbranschen. Under de närmaste åren ligger även den digitala infrastrukturen för visning av rörlig bild i fokus för arbetet, liksom utvecklingen av mötesplatser lokalt med utgångspunkt bl a i det digitala rummet. Film i Skåne driver filminspelningsstudion Ystad Studios och även Oresund Film Commission, med uppgift att marknadsföra Skåne som inspelningsplats samt skånsk filmbransch internationellt.

55.433351513.8429148