Filmcentrum Syd

FilmCentrum är en rikstäckande förening som sedan starten 1968 har arbetat med distribution av kort- och dokumentärfilm såväl som spelfilm, samt initierat kulturprojekt och bedrivit konsult- och kursverksamhet inom filmens område. FilmCentrum har också en egen tidskrift FILM & TV som ges ut tillsammans med Folkets Bio.

På FilmCentrum Syd är verksamheten främst inriktad på arrangemang, utbildning och produktion.
Vi erbjuder även enklare kontorsutrymmen för enskilda och små företag med filmrelaterad verksamhet. Genom att samla kreativa människor och företag under ett tak skapas goda förutsättningar för nya möten och samarbeten.

Vi är riktigt bra på:
- Stödja professionella och semiprofessionella filmare med handledning och teknik
- Fortbilda filmare i aktuell teknik och program relaterade till filmarbete
- Tillhandahålla mötesplats för filmarbetare

55.607928713.0060786