FOJAB arkitekter

FOJAB arkitekter är ett av Sveriges största arkitektkontor med huvudkontor i Dockan. Vi har funnits i Skåne sedan 1971 och har varit arkitekter för många byggnader och miljöer som realiserats i regionen sedan dess.

FOJAB arkitekter ägs och leds av arkitekter verksamma i bolaget. Vi har fokus på att med vår passion för arkitektur bidra till en hållbar stad där människor och organisationer kan växa tillsammans.

Med våra 100 medarbetare utför vi arkitektarbete inom ett brett fält - tidiga idéer och skisser för såväl små projekt som hela stadsdelar, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, avancerad projektering, BIM och visualiseringar.

I vårt forum FOJAB lab utvecklar vi idéer som kommer att leda till framtida projekt, metoder eller tjänster.
Vi tror på samverkan - inspirera oss gärna!